Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ οικειοθελώς, να παραχωρήσω τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας στην Aspis Real Estate ώστε, είτε η εταιρεία, είτε οι συνεργάτες της, έλθουν σε επαφή μαζί μου για να με ενημερώσουν για ακίνητο το οποίο με ενδιαφέρει.
Έχω ενημερωθεί ήδη ότι, τα στοιχεία τα οποία παραχωρώ, θα προωθηθούν από την εταιρεία στον αρμόδιο συνεργάτη της και τους προστιθέμενους του.
Επιβεβαιώνω ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν αφορούν τρίτο πρόσωπο. Θα απαντήσω θετικά σε κάθε απόπειρα της εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί μου για την επιβεβαίωσή τους.
Μου γνωστοποιήθηκε το δικαίωμα σε πρόσβαση, επεξεργασία, περιορισμό χρήσης, μεταφορά και υπό προϋποθέσεις διαγραφή των στοιχείων που παραχωρώ, αν αιτηθώ αρμοδίως και με την χρήση εγγράφου ΑΠΥΔ που έχει αναρτημένο στις ιστοσελίδες της.

 Τα πεδία σημειωμένα με αστερίσκο(*)είναι υποχρεωτικά.